Scholarship Winners – Singaram Pillai Matriculation Higher Secondary School

Students selected for Scholarship.

XII ‘B” Students

Student Name

Scholarship Amount

Predeep. R

10000

Tikkam Kumar. K

10000

Daniel Robert. L

10000

Bhuvanesh. S

10000

Saranya. B

10000

Subbu Sainath. R

10000

Siva Sankaran

10000

Srinivasan

10000

Aishwarya. R

5000

Ramya. S. B

5000

Sarath. P

5000

Uvanesh. S

5000

Gopinath. S

5000

Tamilselvan. M

5000

Pavithra. T

5000

Sridevi. S

5000

Priya. M

5000

Divya Prabha. K

5000

Sivaranjani

5000

Preethi

5000

Renuha Lakshmi. A

10000

Vinith Kumar

5000

XII ‘A’ Students

Student Name

Scholarship Amount

Priya. K

10000

Mahaveer Kumar

5000

Antony Simrein. N

5000

Monisha. V

5000

Kalanidhi. G

5000

Dhamodharan. S

5000

Ajay Kumar

5000

Karthick. M

5000

Vyshnavi

5000

Sonali. G

5000

Priyanka

5000

Goutham. R

5000

Chandru. G

5000

Prasanna Sri. K

5000

Jayasree. V

5000

Gomathi

5000

Venkaresh. S

5000

Ponkala. P

5000

Sabarinathan. S

5000

Swetha. B

5000

Satish. M

5000

Venkatesh. P

5000

Bhavani. M

5000