Scholarship Winners – Sherwood Hall Senior Secondary School

Students selected for Scholarship. 

XII ‘A’ Students

Student Name

Amount of Scholarship

Krithika Priyadarshini. S

15000

Senthil Kumar. R

15000

Mohamed Affan.C

15000

Sadak Sabri

15000

Moses Sushant. V

15000

Nirmal. K. N

15000

Dharanidharan

15000

Jameel Shukri

15000

Mahin Prabhu

15000

Harish. A

15000

Namrata Ahmed

15000

Supraja. B.A

15000

Vradhi Sonal. S

15000

Shivani Pande

15000

Kausthuba Ramesh

15000

Kelita Katylin. J. B

15000

Saikreeth. S

15000

Pradeep Kumar. K

15000

Akshay Kumar

15000

Barath. D

15000

Harivarshen.S.K

15000

Ifhaam Zama.K

15000

Tejas Vishal

15000

Amaresh

10000

Mohammed Ibaad. K

10000

Rahul

10000

Nikhithassri.P

10000

Guru Ragavendar. S

10000

Raghav Kidambi

5000

 

XII ‘B’ Students

Student Name

Amount of Scholarship

Varsha. L

15000

Malvi J Sheth

15000

Gautam Gangadharan

15000

Chris S veronicka

15000

Lakshana Mehta

15000

Virender S Kanal

15000

Ahmed Mumlish

15000

Deepika Asrani

15000

Arjun Ramakrishnan

15000

Guneet Kaur Bajaj

15000

Vignesh. M

15000

Idris M Disawala

15000

Shalakha. R

15000

Shahid Afrid. U

15000

Akash

15000

Affan Akbar

15000

Ahamed MisdhaQ

15000

Sanjay Varshan

10000

Mohamed Shahin. H

10000

Vatchala Ashokan

10000

Fatema Demgamwala

10000

Shreya Sanklecha

10000

Mohammed .M.R

5000

Akhil

5000

Shiva Prasadh. V

5000