Scholarship Winners – Shamrock Matriculation Higher Secondary School

Students selected for Scholarship.

XII ‘ A ‘ Students

Student Name

Amount of Scholarship

Murali Dharan

10000

Sandhiya

10000

Sowmiya

10000

Nazeema. M. I

10000

Bhurhan Muzammila. M. A

10000

Sri Vani. J

10000

Yuvasree. M

10000

Angel. M

10000

Chandranath. U

5000

Srivishnu. M

5000

Rizwana Parveen

5000

Vignesh

5000

Suresh. V

5000

Sarath Kumar

5000

Vivek. V

5000

Mohammed Ihjas

5000

Mohammed N Hasan Khan

5000

Sandeep

5000

Vishwanathan. K. B

5000

Yanest. S

5000

Suman

5000

Vignesh. M

5000

Arun Kumar

5000

Jasmin Fathima. A

5000

Kabilan. A

5000

Mohammed Thaha. A

5000

Ummul Fazaria. A

5000

Sindhuja. S

5000

Dharani. R

5000

Mohan Kumar. V

5000

Saria Begum. J

5000

Saranya. H

5000

Bibifathima Suhaafrin. F. A

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII “ B’ Students

Student Name

Amount of Scholarship

Kalaiarasi

10000

Divya

10000

Pavithra

10000

Asvini. D

10000

Suriya. M

10000

Kishan Kumar

10000

Rajasekaran. S

5000

Irfan. M

5000

Sharmila

5000

Praveen Kumar. P

5000

Jayakumar

5000

Premkumar. A

5000

Mohammed Suhel. I

5000

Manasseh

5000

Loganathan. P

5000

Ashok. L

5000

Shabeerali. K

5000

Manikandan. S

5000

Feroz Khan. M

5000